UBND TP.HCM chỉ đạo gì với Sở GD-ĐT sau khi có kết luận thanh tra?


Công bố kết luận thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 1.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM và các phòng ban chuyên môn trong tháng 11

Theo đó Thanh tra TP.HCM thực hiện thanh tra Sở GD-ĐT trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng tài chính, thời kỳ năm 2021-2022.

Những thiếu sót  của Sở GD-ĐT TP.HCM từ kết luận thanh tra

Kết luận thanh tra Sở GD-ĐT được nêu rõ như sau:

Đối với công tác tiếp công dân: Phòng tiếp công dân của Sở tại tầng 1 (khoảng 6 m2) chưa đảm bảo cho việc tiếp công dân đối với những trường hợp nhiều công dân cùng đến làm việc. Việc tiếp công dân tổng cộng 14 lượt của lãnh đạo Sở trong 2 năm 2021-2022 là chưa đảm bảo số lượng buổi tiếp công dân theo quy định.

Về công tác công khai tài chính: Sở GD-ĐT còn hạn chế, thiếu sót trong việc theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp việc công khai tài chính tại sở và các đơn vị trực thuộc. Từ đó dẫn đến vẫn còn nhiều đơn vị chưa đảm bảo thực hiện đầy đủ việc công khai tài chính đúng theo quy định.

Sở GD-ĐT chưa hướng dẫn xử lý đối với khoản thu hộ, chi hộ 590.859.944 đồng từ hoạt động của Trung tâm văn hóa ngoài giờ để dạy thêm cho học sinh tại Trường THPT Củ Chi.

Về triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt: Một số đơn vị trực thuộc vẫn còn thực hiện các khoản thu qua hình thức tiền mặt, chưa triển khai thu học phí và các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là chưa thực hiện nghiêm túc theo tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP và Quyết định số 241/QĐ-TTg của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm:  Công nhận 3 khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ: Sở GD-ĐT chưa cập nhật kịp thời số liệu phát sinh trong việc theo dõi, quản lý, thống kê, tổng hợp tình hình tiếp nhận tài trợ, viện trợ tại các đơn vị trực thuộc. Qua thực tế 5/7 đơn vị được kiểm tra ngẫu nhiên thực hiện chưa đầy đủ, đúng theo Thông tư số 16, áp dụng chưa đúng Thông tư số 55. Vẫn còn một số trường nhận ủy quyền từ ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, quản lý, sử dụng quỹ phụ huynh học sinh.

Việc thực hiện xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ và quản lý việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên kết đối với các đơn vị trực thuộc: Sở GD-ĐT không có ý kiến bằng văn bản thể hiện chính kiến đối với các đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị trực thuộc là thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBNDTP.

Công bố kết luận thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh 2.

Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) là một trong 7 trường mà Thanh tra TP kiểm tra về sử dụng tài sản công

Trong thời gian chờ phê duyệt đề án sử dụng tài sản công, những trường được kiểm tra trong năm 2021, 2022 có thực hiện việc ký kết các hợp đồng, phụ lục gia hạn hợp đồng cho thuê, liên kết chưa thông qua đấu thầu, đấu giá hoặc có thông qua đấu giá nhưng hết thời gian năm học không tổ chức đấu giá lại mà tiếp tục gia hạn hợp đồng là Trường THPT Lê Quý Đôn, Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Định, Trường THPT Củ Chi…

Có thể bạn quan tâm:  Nguồn lực vàng kiều hối gia tăng

Cho thuê, liên kết để thực hiện các hoạt động dịch vụ đặt máy ATM tại Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, tiệm trà bánh, photocopy, cho thuê phòng học và phòng vi tính tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, là thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND TP.

Đề ra hướng khắc phục, chấn chỉnh đối với những thiếu sót, vi phạm

Cũng trong kết luận thanh tra nêu trên, Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở GD-ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo Sở, các phòng, ban, hiệu trưởng các đơn vị được kiểm tra và các tập thể, cá nhân có liên quan đến nội dung kết luận thanh tra theo thẩm quyền quản lý. Đề ra hướng khắc phục, chấn chỉnh đối với những thiếu sót, vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra, ghi sổ nhật ký đoàn thanh tra, nâng cao tính chủ động kiểm tra và phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nghiên cứu bố trí phòng tiếp công dân đảm bảo đáp ứng được yêu cầu tiếp công dân. Ban hành nội quy tiếp công dân theo các quy định hiện hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban, trường trực thuộc Sở trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm:  Những tình nguyện viên nhỏ tuổi với Tủ sách Nhân ái

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và nghiêm túc tổ chức thực hiện tốt, đầy đủ các biện pháp về công khai, minh bạch tài chính. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các nguồn thu học phí, thu sự nghiệp và thu khác.

Chỉ đạo hiệu trưởng các trường khắc phục các thiếu sót, vi phạm qua kiểm tra. Rút kinh nghiệm chấn chỉnh các đơn vị chưa được kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý việc nhận tài trợ, viện trợ, công tác quản lý tiền mặt, chấp hành chế độ báo cáo tại các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Khẩn trương rà soát theo kết luận thanh tra, thống kê lại toàn bộ các cơ sở nhà, đất mà Sở và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng để phân loại rõ danh mục nhà, đất để tổng hợp, đề xuất UBND TP.

Rà soát cơ sở pháp lý của việc cho thuê, liên kết của các đơn vị trực thuộc trong thời gian chờ phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công (trong đó bao gồm pháp lý cho thuê sân bóng đá nằm ngoài nhà thi đấu thể thao); rà soát số tiền mà 7 đơn vị trực thuộc thực hiện chưa đúng chỉ đạo của UBND TP.

Thực hiện các thủ tục nộp ngân sách đối với khoản thu hộ, chi hộ 590.859.944 đồng tại Trường THPT Củ Chi theo quy định.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng biên tập Báo Thanh Niên đối thoại với viên chức, người lao động trẻ

Trong kết luận thanh tra Sở GD-ĐT có chỉ ra lãnh đạo TP yêu cầu sở này có văn bản chấn chỉnh công tác thu học phí, thu các khoản thỏa thuận, thu hộ chi hộ và các khoản thu khác tại các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ, theo dõi, phản ánh kịp thời trên sổ sách kế toán theo đúng quy định.Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/ubnd-tphcm-chi-dao-gi-voi-so-gd-dt-sau-khi-co-ket-luan-thanh-tra-185231104194459705.htm

Blog Top Bí Mật Review - https://bimatreview.top