Minh Phát Quạt Công Nghiệp

ĐÔI NÉT VỀ MINH PHÁT

C&ocircng Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Ph&aacutet xin k&iacutenh ch&agraveo Qu&yacute kh&aacutech!

Ch&uacuteng t&ocirci l&agrave một trong những đơn vị uy t&iacuten tại Hồ Ch&iacute Minh trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế v&agrave chế tạo c&aacutec sản phẩm quạt c&ocircng nghiệp tại Việt Nam.&nbsp

Kể từ những ng&agravey đầu th&agravenh lập, C&ocircng Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Ph&aacutet lu&ocircn khao kh&aacutet g&oacutep sức m&igravenh để ph&aacutet triển ng&agravenh c&ocircng nghiệp c&ograven non trẻ, hướng tới qu&aacute tr&igravenh c&ocircng nghiệp ho&aacute, hiện đại ho&aacute đất nước. Nhằm mang tới cho kh&aacutech h&agraveng những gi&aacute trị bền vững qua c&aacutec sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế với gi&aacute cả hợp l&yacute, trở th&agravenh người bạn đồng h&agravenh của mọi c&ocircng tr&igravenh c&ocircng nghiệp Việt.

LĨNH VỰC KINH DOANH

C&ocircng Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Ph&aacutet – Đơn vị nhận gia c&ocircng, sản xuất c&aacutec sản phẩm

QUẠT C&OcircNG NGHIỆP, BUỒNG SƠN, THIẾT BỊ LỌC BỤI&nbsp

Ch&uacuteng t&ocirci cung cấp: ◆ &nbspQuạt ly t&acircm: Quạt ly t&acircm trực tiếp, quạt ly t&acircm gi&aacuten tiếp, quạt ly t&acircm, si&ecircu cao &aacutep, quạt ly t&acircm h&uacutet bụi gỗ,.. ◆ &nbspQuạt hướng trục: Quạt hướng trục tr&ograven, quạt hướng trục vu&ocircng, quạt hướng trục trực tiếp, quạt hướng trục gi&aacuten tiếp, quạt hướng trục di dộng,.. ◆ &nbspQuạt h&uacutet bụi: Quạt h&uacutet bụi sơn, quạt h&uacutet bụi t&uacutei vải, quạt h&uacutet bụi nhựa, quạt h&uacutet bụi xi măng,.. ◆ &nbspQuạt th&ocircng gi&oacute, h&uacutet gi&oacute: Quạt th&ocircng gi&oacute di động, quạt th&ocircng gi&oacute vu&ocircng, quạt th&ocircng gi&oacute tr&ograven,.. ◆ &nbspBuồng sơn nước: K&iacutech thước sản phẩm 1.5m, 2m, 3m, 4m, 6m, 8m, 10m (C&oacute 2 loại: 1 m&agraveng nước v&agrave 2 m&agraveng nước) ◆ &nbspC&aacutec thiết bị c&ocircng nghiệp kh&aacutec: Hệ thống lọc bụi, t&uacutei lọc bụi, b&ocircng lọc bụi,..

Có thể bạn quan tâm:  Quạt Hút Công Nghiệp 400x400

KH&AacuteCH H&AgraveNG MỤC TI&EcircU – C&aacutec nh&agrave m&aacutey, x&iacute nghiệp, xưởng sản xuất tại tất cả c&aacutec tỉnh th&agravenh tr&ecircn khắp Việt Nam. – C&aacutec c&ocircng tr&igravenh x&acircy dựng như to&agrave nh&agrave chung cư, trung t&acircm thương mại, to&agrave nh&agrave văn ph&ograveng,.. tr&ecircn khắp Việt Nam.

TẦM NH&IgraveN PH&AacuteT TRIỂN C&ocircng Ty Minh Ph&aacutet sẽ trở th&agravenh nh&agrave cung cấp giải ph&aacutep to&agraven diện về quạt c&ocircng nghiệp số 1 thị trường Việt Nam v&agrave vươn ra thế giới, s&aacutenh vai với nước bạn. Để thực hiện điều đ&oacute, C&ocircng Ty Minh Ph&aacutet lu&ocircn nỗ lực từng gi&acircy, từng ph&uacutet để nhận được sự c&ocircng nhận từ ph&iacutea kh&aacutech h&agraveng với hệ thống sản phẩm v&agrave quy tr&igravenh đạt chuẩn quốc tế.

CAM KẾT CỦA CH&UacuteNG T&OcircI Sự h&agravei l&ograveng của kh&aacutech h&agraveng l&agrave mục ti&ecircu phấn đấu h&agraveng đầu của C&ocircng ty. Chỉ cần Qu&yacute kh&aacutech tin tưởng v&agrave lựa chọn, Minh Ph&aacutet cam kết tuyệt đối về: ✓ &nbspBảo h&agravenh 12 th&aacuteng ✓ &nbspSản phẩm được gia c&ocircng theo y&ecircu cầu ✓ &nbspUy t&iacuten chất lượng ✓ &nbspHỗ trợ tư vấn 24/7, bảo tr&igrave, bảo dưỡng.

Cảm ơn Qu&yacute kh&aacutech h&agraveng đ&atilde ủng hộ C&ocircng Ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Minh Ph&aacutet&nbsptrong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng, những bước đi trong tương lai của ch&uacuteng t&ocirci sẽ lu&ocircn nhận được sự d&otildei theo của Qu&yacute kh&aacutech!

TR&AcircN TRỌNG CẢM ƠN!

Blog Top Bí Mật Review - https://bimatreview.top